Etthundrafyrtiotredje


Lördagens företeelse.

Etthundratrettiofemte


Senaste bildskörden från vackraste omgivningen.
Bristande internetåtkomst råder.